Chứng khoán sáng nay

Chứng khoán sáng nay ngày 30.12: VN-INDEX tăng 7,33 điểm sau chuỗi giảm

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 30.12: Mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát sau khi chốt phiên vẫn đi ngang.

Chứng khoán sáng nay ngày 29.12: VN-INDEX giảm nhẹ 0.23%

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 29.12: Trong số những cổ phiếu giảm hoặc đứng giá thì có IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings lại tăng trần 6.61%.

Chứng khoán sáng nay ngày 16.12: VN-INDEX sáng nay tăng nhẹ 0,13%

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 16.12: Ngoài những mã cổ phiếu sáng nay tăng nhẹ, có NKG của CTCP Thép Nam Kim tăng trần 6,82%.

Chứng khoán sáng nay ngày 9.12: Nhóm VN-INDEX tăng nhẹ 0.12%

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 9.12: Mã VIX của CTCP Chứng khoán VIX tăng mạnh 4.64%.

Chứng khoán sáng nay ngày 7.12: VN-INDEX tăng nhẹ sau ngày giảm sâu

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 7.12: Mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va giảm sàn đến 6,80%

Chứng khoán sáng nay ngày 1.12: Nhiều mã thuộc nhóm VN-INDEX tăng trần

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 1.12: Trong top cổ phiếu VN-INDEX có 2 mã tăng trần là NVL và SHB. NVL tăng 6.85% & SHB tăng 6.93%.

Chứng khoán sáng nay ngày 30.11: VN-INDEX tiếp đà tăng mạnh

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 30.11: HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát tăng trần đến 6,93%

Chứng khoán sáng nay ngày 24.11: VN-INDEX sáng nay lại lao dốc

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 24.11: DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng giảm mạnh 4.96%

Chứng khoán sáng nay ngày 23.11: VN-INDEX tăng 1,95 điểm sau khi chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 23.11: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 1,95 điểm, trong đó mã STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tăng 2,96%.

Chứng khoán sáng nay ngày 22.11: VN-INDEX tăng +1,25 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 22.11: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 1,25 điểm, trong đó mã STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  tăng 2,99%.

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: VN-INDEX giảm 0,48% sau chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ kéo chỉ số VN-INDEX giảm 0,48% trong đó mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,66%.

Chứng khoán sáng nay ngày 18.11: VN-INDEX lại giảm sâu 2,55%

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 18.11: Mã VND của CTCP Chứng khoán VNDIRECT giảm đến 5,86%.

Chứng khoán sáng nay ngày 17.11: Thị trường tiếp đà tăng mạnh

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 17.11: HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng trần 6.74%

Chứng khoán sáng nay ngày 15.11: VN-INDEX giảm 2,67% sau chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 15.11: Sau khi chốt phiên, khá nhiều mã cổ phiếu mang sắc đỏ kéo chỉ số VN-INDEX giảm 2,67%.

Chứng khoán sáng nay ngày 14.11: VN-INDEX giảm 1,59% sau chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 14.11: Sau khi chốt phiên, khá nhiều mã cổ phiếu mang sắc đỏ kéo chỉ số VN-INDEX giảm 1,59% trong đó mã DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng  giảm -6,87%