Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là cán bộ hay công chức?

Thục Quyên (T/H) |

Việc xác định Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là cán bộ hay công chức cấp xã căn cứ vào Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã vào tháng 1.2024

Quế Chi |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là cán bộ cấp xã. Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã không còn hưởng phụ cấp chức vụ khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ lãnh đạo cấp xã. Khi cải cách tiền lương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ không còn hưởng mức phụ cấp chức vụ với hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở như hiện nay.

Xếp lương đối với chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ cán bộ cấp xã. Khi cải cách tiền lương, cách xếp lương của chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cũng thay đổi.

Cách tính phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã từ ngày 1.7

Minh Hương |

Hệ số phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP là 0.25, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2023, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là bao nhiêu?

Điều kiện để trở thành Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Quế Chi (T/H) |

Theo Khoản 4 Điều 7 Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định để trở thành Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: