Cầu tràn Chùa Thông

4 lần đôn đốc, doanh nghiệp vẫn trây ì tiến độ khiến người dân khổ sở

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Cầu tràn Chùa Thông nối giữa xã Bình Sơn và phường Châu Sơn (TP Sông Công) bị chậm tiến độ nhiều tháng nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cầu tràn chậm tiến độ ngổn ngang sắt thép, dân vẫn phải liều mình băng qua

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Cầu tràn Chùa Thông nối giữa xã Bình Sơn và phường Châu Sơn (TP Sông Công) bị chậm tiến độ nhiều tháng nay, trên mặt cầu còn ngổn ngang vật liệu xây dựng nhưng mỗi ngày có đến hàng trăm người cùng phương tiện vẫn liều mình băng qua.