Bị cắt giảm giờ làm

Hỗ trợ đoàn viên bị giảm giờ làm do thiếu đơn hàng

Phương Linh |

Triển khai chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất trao kinh phí cho đoàn viên.

Công nhân không được tăng ca, lo về một cái Tết không ấm no

LƯƠNG HẠNH |

Thiếu đơn hàng, nếu không cắt giảm lao động, các công ty đã áp dụng biện pháp không tăng ca, giảm giờ làm của công nhân.