12 đại dự án của ngành công thương

Đặt đồng hồ đếm ngược cho các đại dự án “đắp chiếu”

Anh Đào |

Đại dự án 2 tỉ USD “đắp chiếu 10 năm” sắp hồi sinh ngoạn mục nhờ “phương pháp của Thủ tướng”, trong khi đó, 7/12 đại dự án thua lỗ của ngành Công thương, có những dự án từ... 2005, giờ vẫn đang bế tắc.