Về 12 đại dự án thua lỗ ở Việt Nam: Nên để thị trường định đoạt

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top