Những ca mổ cứu sống bệnh nhân dù... không sát trùng

BS Bình khám cho một bệnh nhân từng được mổ theo quy trình khẩn cấp (ảnh V.Q).
BS Bình khám cho một bệnh nhân từng được mổ theo quy trình khẩn cấp (ảnh V.Q).
BS Bình khám cho một bệnh nhân từng được mổ theo quy trình khẩn cấp (ảnh V.Q).