Loạn thần vì ma túy “lạ”

Tem giấy, bùa lưỡi được tẩm chất LSD (ảnh BS cung cấp).
Tem giấy, bùa lưỡi được tẩm chất LSD (ảnh BS cung cấp).
Tem giấy, bùa lưỡi được tẩm chất LSD (ảnh BS cung cấp).