Loạn thần vì ma túy “lạ”

Tem giấy, bùa lưỡi được tẩm chất LSD (ảnh BS cung cấp).
Tem giấy, bùa lưỡi được tẩm chất LSD (ảnh BS cung cấp).