Xử lý dịch cúm tại Bệnh viện Từ Dũ: Tỉnh Tiền Giang giám sát chặt chẽ 15 người

Các bệnh nhân có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TPHCM. Ảnh: LDO
Các bệnh nhân có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TPHCM. Ảnh: LDO