Việt Nam còn 30% hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh

Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi tại nhiều vùng trong cả nước
Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi tại nhiều vùng trong cả nước
Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi tại nhiều vùng trong cả nước

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top