Người dân TPHCM thích thú với mô hình nhà vệ sinh công cộng xã hội hóa: Chạm tay là cửa mở ra, sạch sẽ, hiện đại

Người dân TPHCM mong muốn có thêm nhiều NVSCC hiện đại tại những nơi công cộng, đông du khách. Ảnh: T.S
Người dân TPHCM mong muốn có thêm nhiều NVSCC hiện đại tại những nơi công cộng, đông du khách. Ảnh: T.S
Người dân TPHCM mong muốn có thêm nhiều NVSCC hiện đại tại những nơi công cộng, đông du khách. Ảnh: T.S
Lên top