Về “Râu Rồng” - loài thảo dược đang gây xôn xao dư luận