UNICEF cảnh báo Việt Nam thiếu i ốt hết sức trầm trọng

Đại diện Unicef phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Đại diện Unicef phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Đại diện Unicef phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh