Tự điều trị thủy đậu, nam bệnh nhân bị suy đa phủ tạng

Bệnh nhân M biến chứng vì tự điều trị thuỷ đậu.
Bệnh nhân M biến chứng vì tự điều trị thuỷ đậu.