Tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình:

Truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương không thuyết phục

Đại diện Bộ Y tế cho rằng: Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng
Đại diện Bộ Y tế cho rằng: Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng
Đại diện Bộ Y tế cho rằng: Truy tố BS Hoàng Công Lương là không thỏa đáng