TPHCM: Mở 300 điểm đo huyết áp miễn phí cho người dân

Đo huyết áp miễn phí cho người dân (ảnh PH)
Đo huyết áp miễn phí cho người dân (ảnh PH)