Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu protein nguy hiểm như thế nào?