Thi vào lớp 10: Chuyên gia mách bí kíp vàng về lịch ăn ngủ cho sĩ tử

Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại địa điểm thi quận Cầu Giấy (Hà Nộ). Ảnh: HẢI NGUYỄN.
Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại địa điểm thi quận Cầu Giấy (Hà Nộ). Ảnh: HẢI NGUYỄN.
Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại địa điểm thi quận Cầu Giấy (Hà Nộ). Ảnh: HẢI NGUYỄN.
Lên top