Tết Nguyên đán, các bệnh viện phục vụ người bệnh như ngày thường

Các bệnh viện sẵn sàng trực Tết Mậu tuất 2018 đầy đủ
Các bệnh viện sẵn sàng trực Tết Mậu tuất 2018 đầy đủ
Các bệnh viện sẵn sàng trực Tết Mậu tuất 2018 đầy đủ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM