Bệnh viện vùng núi đối phó với rét đậm, rét hại

Đèn sưởi phục vụ bệnh nhân tại BVĐK Bảo Thắng.
Đèn sưởi phục vụ bệnh nhân tại BVĐK Bảo Thắng.
Đèn sưởi phục vụ bệnh nhân tại BVĐK Bảo Thắng.
Lên top