Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Ngày ra viện, người còn, người mất

Các bệnh nhân gặp sự cố tai biến chạy thận ở Hoà Bình sức khoẻ đã ổn định. Ảnh: LỆ HÀ
Các bệnh nhân gặp sự cố tai biến chạy thận ở Hoà Bình sức khoẻ đã ổn định. Ảnh: LỆ HÀ
Các bệnh nhân gặp sự cố tai biến chạy thận ở Hoà Bình sức khoẻ đã ổn định. Ảnh: LỆ HÀ