Rùng mình nghe bác sĩ kể chuyện sản phụ tự phá thai bằng thuốc

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc phá thai
Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc phá thai