Roche đồng hành cùng sự phát triển của ngành Sàng lọc máu và Huyết học tại Việt Nam

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp sàng lọc máu tiên tiến, kết hợp huyết thanh học và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT).
Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp sàng lọc máu tiên tiến, kết hợp huyết thanh học và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT).
Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp sàng lọc máu tiên tiến, kết hợp huyết thanh học và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT).