Quảng cáo sai sự thật, doanh nghiệp bị xử nghiêm

Lực lượng chức năng kiểm tra kinh doanh thực phẩm chức năng
Lực lượng chức năng kiểm tra kinh doanh thực phẩm chức năng
Lực lượng chức năng kiểm tra kinh doanh thực phẩm chức năng
Lên top