Nửa năm đi khám BHYT hơn 300 lần, bệnh nhân phải trả lại tiền

Tình trạng lạm dụng BHYT đã được BHXH Việt Nam lên tiếng cảnh báo. Ảnh: PV
Tình trạng lạm dụng BHYT đã được BHXH Việt Nam lên tiếng cảnh báo. Ảnh: PV
Tình trạng lạm dụng BHYT đã được BHXH Việt Nam lên tiếng cảnh báo. Ảnh: PV