Nữ công nhân tử vong sau truyền đạm: Đình chỉ hoạt động phòng khám tư

Quyết định đình chỉ phòng khám tư Kết Châu để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV
Quyết định đình chỉ phòng khám tư Kết Châu để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV
Quyết định đình chỉ phòng khám tư Kết Châu để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top