Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc tẩy lông ít người biết