Nhiều nhân viên y tế bị phơi nhiễm HIV từ bệnh nhân

Điều dưỡng chăm sóc cho một bệnh nhân bị HIV được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)
Điều dưỡng chăm sóc cho một bệnh nhân bị HIV được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)
Điều dưỡng chăm sóc cho một bệnh nhân bị HIV được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)