Người đàn ông suýt chết vì nhiễm ấu trùng giun đũa từ chó

Ký sinh trùng Toxocara canis trưởng thành sống trong ruột non của chó (Ảnh: BVCR)
Ký sinh trùng Toxocara canis trưởng thành sống trong ruột non của chó (Ảnh: BVCR)
Ký sinh trùng Toxocara canis trưởng thành sống trong ruột non của chó (Ảnh: BVCR)