Nghề làm đẹp thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng đang cần 10 nghìn nhân lực

Một thí sinh tham dự cuộc thi phun xăm thẩm mỹ quốc tế tiến hành bài thi xăm môi và lông mày trên mô hình (Ảnh: Đ.Minh)
Một thí sinh tham dự cuộc thi phun xăm thẩm mỹ quốc tế tiến hành bài thi xăm môi và lông mày trên mô hình (Ảnh: Đ.Minh)
Một thí sinh tham dự cuộc thi phun xăm thẩm mỹ quốc tế tiến hành bài thi xăm môi và lông mày trên mô hình (Ảnh: Đ.Minh)
Lên top