Mổ ung thư tuyến giáp, lấy ra gần chục hạch di căn

Gần chục hạch di căn được lấy ra từ bệnh nhân ung thư tuyến giáp (Ảnh: BVCC)
Gần chục hạch di căn được lấy ra từ bệnh nhân ung thư tuyến giáp (Ảnh: BVCC)
Gần chục hạch di căn được lấy ra từ bệnh nhân ung thư tuyến giáp (Ảnh: BVCC)
Lên top