Đối tượng cầm đầu sản xuất Vinaca ung thư vừa bị khởi tố đối diện mức án nào?

Ông Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty Vinaca.
Ông Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty Vinaca.
Ông Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty Vinaca.
Lên top