Mì sợi vàng nghi nhiễm hàn the trong bữa ăn cung cấp cho công nhân

Ban quản lý an toàn thực phẩm đang lấy mẫu mì sợi vàng để đưa đi kiểm nghiệm, ảnh: Đ.H
Ban quản lý an toàn thực phẩm đang lấy mẫu mì sợi vàng để đưa đi kiểm nghiệm, ảnh: Đ.H
Ban quản lý an toàn thực phẩm đang lấy mẫu mì sợi vàng để đưa đi kiểm nghiệm, ảnh: Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top