Mang thai tự nhiên sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn khắp nơi

Chị Ninh hạnh phúc ôm trong lòng đứa con sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Ảnh: T.L
Chị Ninh hạnh phúc ôm trong lòng đứa con sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Ảnh: T.L
Chị Ninh hạnh phúc ôm trong lòng đứa con sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Ảnh: T.L
Lên top