BHXH Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc

Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, đại diện nhà thầu mở hồ sơ dự thầu. Ảnh: H.A
Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, đại diện nhà thầu mở hồ sơ dự thầu. Ảnh: H.A
Tổ chuyên gia, tổ thẩm định, đại diện nhà thầu mở hồ sơ dự thầu. Ảnh: H.A
Lên top