BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Kịp thời cứu sống thai nhi bị dây rốn thắt nút hiếm gặp

Mẹ con sản phụ hiện đã mẹ tròn con vuông. Ảnh: BV cung cấp.
Mẹ con sản phụ hiện đã mẹ tròn con vuông. Ảnh: BV cung cấp.
Mẹ con sản phụ hiện đã mẹ tròn con vuông. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top