Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khí amoniac khiến động vật chết, người hôn mê thế nào?

Gia súc, gia cầm chết vì hít phải khí amoniac
Gia súc, gia cầm chết vì hít phải khí amoniac