Khám và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 700 người dân vùng khó khăn

Khám cho người dân. Ảnh: BVCC
Khám cho người dân. Ảnh: BVCC
Khám cho người dân. Ảnh: BVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top