Khám, chữa bệnh BHYT bằng y học cổ truyền: Bất cập từ trên xuống dưới

Dược liệu y học cổ truyền mỗi nơi mỗi giá. Ảnh: Thùy Linh
Dược liệu y học cổ truyền mỗi nơi mỗi giá. Ảnh: Thùy Linh
Dược liệu y học cổ truyền mỗi nơi mỗi giá. Ảnh: Thùy Linh