Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hòa Bình tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân nghi ngờ mang gen bệnh máu nguy hiểm

Các đơn vị bàn giao hồ sơ quản lý bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Ảnh: BVCC)
Các đơn vị bàn giao hồ sơ quản lý bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Ảnh: BVCC)