Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố, dư luận lại dậy sóng

BS Hoàng Công Lương thời điểm bị bắt tạm giam sau khi sự cố chạy thận xảy ra
BS Hoàng Công Lương thời điểm bị bắt tạm giam sau khi sự cố chạy thận xảy ra
BS Hoàng Công Lương thời điểm bị bắt tạm giam sau khi sự cố chạy thận xảy ra