Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ, 5 người tử vong

Bệnh nhân chạy thận (Nguồn ảnh minh họa: suythanman.vn)
Bệnh nhân chạy thận (Nguồn ảnh minh họa: suythanman.vn)
Bệnh nhân chạy thận (Nguồn ảnh minh họa: suythanman.vn)