Hà Nội: Sản phẩm Vianaca bị “vạch mặt”

8 loại sản phẩm không rõ nguồn gốc tại chi nhánh công ty Vinaca ở Hà Đông, Hà Nội
8 loại sản phẩm không rõ nguồn gốc tại chi nhánh công ty Vinaca ở Hà Đông, Hà Nội
8 loại sản phẩm không rõ nguồn gốc tại chi nhánh công ty Vinaca ở Hà Đông, Hà Nội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM