Hải Phòng: Cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca

Các sản phẩm mang tên Vinaca sẽ bị thu hồi, trong đó có sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 - ảnh HH
Các sản phẩm mang tên Vinaca sẽ bị thu hồi, trong đó có sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 - ảnh HH
Các sản phẩm mang tên Vinaca sẽ bị thu hồi, trong đó có sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 - ảnh HH