Hải Phòng: Sở Y tế báo cáo vụ thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre

sản phẩm thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre - ảnh HH
sản phẩm thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre - ảnh HH
sản phẩm thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre - ảnh HH