Hà Nội: Kỳ lạ bé 8 tuổi cứ ngóc đầu dậy là bất tỉnh

Bé Bình đã khoẻ mạnh sau một thời gian ngóc đầu dậy là bất tỉnh
Bé Bình đã khoẻ mạnh sau một thời gian ngóc đầu dậy là bất tỉnh