Hà Nội có thêm bệnh viện khách sạn quy mô 1.000 giường bệnh

Phòng nội trú thiết kế sang trọng, tiện ích.
Phòng nội trú thiết kế sang trọng, tiện ích.
Phòng nội trú thiết kế sang trọng, tiện ích.
Lên top