Bệnh viện tư nhân: Không dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Người tham gia BHYT làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh minh họa: H.A
Người tham gia BHYT làm thủ tục thanh toán BHYT. Ảnh minh họa: H.A