Giải thoát cho người bệnh khỏi khối u lớn đeo hơn 30 năm

Các bác sĩ phẫu thuật khối u cho người bệnh. Ảnh: Lan Hương
Các bác sĩ phẫu thuật khối u cho người bệnh. Ảnh: Lan Hương
Các bác sĩ phẫu thuật khối u cho người bệnh. Ảnh: Lan Hương
Lên top