Lấy lại khuôn mặt cho nữ công nhân bị u máu chiếm nửa mặt hơn 30 năm

Khuôn mặt bệnh nhân trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Khuôn mặt bệnh nhân trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.
Khuôn mặt bệnh nhân trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top